Faoliyatni raqamlashtirishdagi amalga oshirilayotgan ishlar