Ilmiy izlanishlarni kuchaytirishdagi amalga oshirilayotgan ishlar