Xalqaro aloqalarni kuchaytirishdagi amalga oshirilayotgan ishlar